Βασίλειον της Ελλάδος, ΕΡΑΝΟΣ υπέρ ανεγέρσεως Μνημείου Μπιζανομάχων και Εκκλησίας, Δραχμαί 10

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Epirus, Fundraising Coupon for the erection of a monument (Bizani warriors, Balkan Wars)

item number: 5df505f5bf0474155a8df8ca
SKU number: 1584-822

START PRICE  8.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
8.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 8.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 9h 57m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item