Τρεις φωτογραφίες του Φαλήρου με ιστιοπλοϊκά, διαστάσεων 72x117mm εκάστη, με σφραγίδες ΦΩΤΟ-ΔΙΡΜΙΚΗ 32 Γ' Σεπτεμβρίου, Αθήναι, Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, 3 small photos showing ships at Phaleron Bay (by Photo Dirmikis)

item number: 5df4f4d4bf047490558df8c8
SKU number: 6963-13

START PRICE  3.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
3.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 3.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 5h 41m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer (Alpha Bank), Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item