Φωτογραφία με εκδήλωση τιμής Των υπέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων, με πάμπολλους κληρικούς και (;;;) τον βασιλιά Γεώργιο Β' (~1945-1947), μάλλον εορτές απελευθέρωσης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διαστάσεων 177x240mm, ενδιαφέρουσα, G-F -κάθετα τσακίσματα

Εσώγλυφη σφραγίδα Ε. ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 53, ΑΘΗΝΑΙ (Ευστάθιος Μπούκας)

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Stadium of Athens, celebrations in honor of the fallen soldiers (Liberation)

item number: 5df4c83abf04749f428df8c8
SKU number: 6963-2

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 15.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
3d 15h 57m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item