1922 ΚΕΡΜΑΤΙΚΟ Γραμμάτιο: Stratoudakis 268c, 10λεπτά κεφαλή Eρμού με οδόντωση ζικ-ζακ τυπωμένο μπρος-πίσω, Unc -σπάνιο σ'αυτήν την κατάσταση

1922 Postage Stamp money: Stratoudakis 268c, 10λεπτά Hermes Head, with zig-zag perforation, printed on both sides, Unc -rare in such condition

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4.00€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece 1922, the 10 lepta Postage Stamp money (Κερματικό γραμμάτιο), Serrate-roulette (zig-zag) perf, Superb

item number: 5de7674ebf04746852968001
SKU number: 20.2-588

START PRICE  20.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
20.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item