ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ, τετράπτυχο, με 2 εισαγωγικά +10 σχέδια. Μετάφραση του 26/General/9297 First Aid for Fighting Men, 9526-P ME.P-10-44, R & VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4,50€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1944 WW2, First Aid for Fighting Men, brochure in Greek with sketches

item number: 5ddff9a2bf0474ff2144f6dd
SKU number: 3351-45

START PRICE  29.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
29.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 29.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 11h 48m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item