1903 Σμύρνη:
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΜΟΝΕΙΑΣ Σμύρνη / IMPRIMERIE DE L'ARMONIA Smyrne, εξαμηνιαία συνδρομή του Γεωργίου Μαυρίκου, 4 αργυρά Μετζήτια, Σμύρνη τη 21 Ιουνίου 1903, με ωοειδή σφραγίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΜΥΡΝΗ, scarce & F-VF

1903 Izmir (Smyrna):
IMPRIMERIE DE L'ARMONIA Smyrne, six months subscription, 4 silver mecit, dated 21.6.1903, scarce & F-VF

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Turkey Hellenism 1903, Subscription receipt of the newspaper ARMONIA (Smyrna)

item number: 5dbc9042bf047421325813d5
SKU number: 2802-85

START PRICE  16.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
16.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 16.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
3d 18h 5m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item