Τ.Ε.Κ.Ω.Ξ. ΔΡ. 2, (Ταμείον Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας & Ξενοδοχείων ??? / Utilities & Hotels Fund ???) violet hand stamped surcharge on 1λ lithographic definitives, scarce & F

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, pensions stamp, surcharge on 1 lepton lithographic surcharged ΤΕΚΩΞ ΔΡ.2

item number: 5d99674dbf04746a7db046e1
SKU number: 99-4358

START PRICE  4.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
4.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item