ΒΟΥΡΓΑΖ, Πάσχα στο Μέτωπο 18-4-21, souvenir, Σ.Κ. Παπαδάκης (Ανθ/γός), 60x85mm, R & F-VF

Κείμενο στον οπισθότυπο:
Πάσχα αλησμώνητο εις το Πουργάζ μαζί με όλους τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ολοκλήρου του λόχου καθήμενοι εις την πρασινάδα της πεδιάδος Πουργάζ, ενθυμούμενοι του; Αρχαίους Έλληνας.

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Turkey Asia Minor, Easter 1921, Greek officers and soldiers at Burgas

item number: 5d78dd60bf04744b22672abb
SKU number: 4594-32

START PRICE  35.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
35.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item