ΘΕΜΙΣ Συν. Π.Ε. Οικοδομικός και Προμηθευτικός Συνεταιρισμός, Προσωρινός τίτλος 1 μετοχής 5.000δρχ, Αθήνα [10-12-1923], με σφραγίδα

Serial Number: 74

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.10

EU 8.40

US 9.20

World 9.20

TITLE
Greece 1923, Title of 1 share of a Supplier Cooperative (Athens, Themis)

item number: 5d77b8f6bf04748d48e9ddba
SKU number: 4983-26

START PRICE  20.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
20.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 20.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
9d 13h 33m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item