Ανώνυμος Εταιρία ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, τίτλος 5 μετοχών 100δρχ έκαστη, εκτ. Γ. Στάγγελ & Σα, Αθήνα 5-5-1917

Σειριακός Αριθμός: 3561-3565

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1917, title of 5 shares of the ALIVERI Coal Mines Company

item number: 5d77b856bf04741c47e9ddbb
SKU number: 2757-286

START PRICE  28.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
28.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 28.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
9d 14h 24m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item