ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., τίτλος 50 μετοχών 30δρχ εκάστη επισημασμένος για 5 μετοχές, Μυτιλήνη 2-3-1956, R & VF -tearing at top (6cm)

Serial Numbers (overprinted): 8831-8835 on 88310-88350

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.10

EU 8.40

US 9.20

World 9.20

TITLE
Greece 1956, Title of 50 Shares of the Touristic Company of Lesvos (ΤΕΛ) overprinted for 5 shares

item number: 5d77b227bf0474b545e9ddba
SKU number: 2208-661

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 18.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 0h 34m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item