ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Μετοχική Εταιρία, τίτλος 1 μετοχής 250δρχ, εκτ. G. Richard, Paris, Αθήνα 15-5-1886, με υπογραφή του Ιωάννη, πρωτότοκου υιού του Αριστοτέλη, Βαλαωρίτη -φθορές

Serial Number: 18378

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1886, title of 1 share, of the Thessalian Railway Company Limited

item number: 5d77ae74bf04744044e9ddba
SKU number: 2834-15

START PRICE  28.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
28.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 28.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
3d 18h 0m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item