Ανώνυμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, τίτλος 25 μετοχών 207,06δρχ εκάστης, Αίγιο 21-8-1972, G-F

Σειριακός Αριθμός: 431376-431400

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1972, title of 25 shares of the Hellenic Paper Mills, Limited Company (Aeghion)

item number: 5d77ad28bf0474e242e9ddba
SKU number: 2834-50

START PRICE  9.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
9.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 9.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
5d 17h 46m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item