Π.Τ. Λεπτών 10 surcharge in black (Πρόσθετα Τέλη) on 1λ Flying Hermes, used.

Π.Τ. Λεπτών 10 surcharge in black (Πρόσθετα Τέλη) on 2λ Flying Hermes, used.

Π.Τ. Λεπτών 10 surcharge in black (Πρόσθετα Τέλη) on 3λ Flying Hermes, used


Product questions

We ship by registered mail.We combine shipping (the final rate depends on the weight).
Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€. We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 4.00

US 4.50

World 4.50

TITLE
Greece, 1913, Three used Small Hermes Head stamps overprinted with 10 lepta Additional Tax surcharge

item number: 5d7773f8bf0474872ee9ddba
SKU number: 2018

START PRICE  4.50 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
4.50 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item