Στερεά Aττική Πειραιάς:
AΓΓEΛOΠOYΛOΣ Λ. Δ., Kατάστημα Bιομηχανκών Προϊόντων, Προμήθειαι Μηχανημάτων εν γενεί, Εγκατάστασις & Τοποθέτησις αυτών. Είδη δια Κλωστήρια, Υφαντήρια, Ατμόμυλους, Σιδηρουργεία, Ξυλουργεία, Σιδηροδρόμους και Ατμόπλοια, 1914

Χάραξη/Εκτυπωση: Λιθ. Β. Παπαχρυσάνθου

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Piraeus 1914, Printed illustrated invoice Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (industrial products store)

item number: 5d346fb4bf0474613a03dbb8
SKU number: 20-548

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
12d 19h 22m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item