Λαύριο: Άνδρας (μπούστο), A. BILIOS / ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΛΑΥΡΙΩ, ΑΠΟΣΤ. ΜΠΥΛΙΟΥ, οπισθότυπος τυπωμένος σε Lith. Fornari, Athènes, 165x107mm, R & G-F, -τρύπες πινέζας

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Laurium: old photo (man), by A. Bilios

item number: 5d276612bf0474da4b132c8b
SKU number: 6712-3

START PRICE  39.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
39.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 39.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 22h 38m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item