ΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ:

«Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ»

Ν. ΣΥΓΓΕΛΑΚΙ, Ιατρού
ΣΕΛ. 363
ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ
Τύποις Α. ΜΠΟΡΤΟΛΗ
1928


"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ"

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, Ιατρού
ΣΕΛ. 160
Εκ του τυπογραφείου ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1918

«ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ»
Πρακτικαί οδηγίαι & συμβουλαί

ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΛΙ, του Μαιευτηρίου της Φλωρεντίας
ΣΕΛ. 30
Εκδοτικόν Κατάστημα ΑΛ. & ΕΥ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

Product questions


Domestic 5.00

EU 8.00

US 10.00

World 10.00

TITLE
​«Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ» ΜΑΖΙ:«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ «ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ»

item number: 5cf4ebb3bf0474c66e45d65f
SKU number: 01332816

START PRICE  40.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
40.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item