Πώς γιατρεύθηκαν 5000 άρρωστοι από ασθενείας του στομάχου,

ήπατος, εντέρων, νεφρών, αίματος κλπ δια της διαίτης με χυλόν σιταριού.
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΟΥΖΑ, Ιατρού
ΣΕΛ. 213
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τυπογραφεία Μ. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ

Product questions


Domestic 4.00

EU 6.00

US 8.00

World 8.00

TITLE
«Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΧΥΛΟΝ ΣΙΤΟΥ»

item number: 5cf4debdbf04743c6a45d661
SKU number: 01332813

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item