Γραμματόσημα: [Ελλάδα]
GRECE, κοπέλλα με σημαία, κιονόκρανο και 1λ Μεγάλης Κεφαλής Ερμή (σχέδιο Γ'), χρωμολιθόγραφο διαφημιστικό του "Au fidele Berger", 110x75mm

The bid- prefix in my user name indicates that my lots are under the management of collectio auctions. Thus collectio auctions hold responsible for their shipment.
Buy more lots from sellers with the bid- prefix and enjoy the benefits of combined shipping (sent from Athens).

Το πρόθεμα bid- στο όνομα χρήστη προδίδει ότι τα αντικείμενά μου διαχειρίζονται από το collectio auctions, που αναλαμβάνει και τις αποστολές ή παραδόσεις.
Αγοράζοντας αντικείμενα κι από άλλους πωλητές με πρόθεμα bid-, απολαμβάνετε συγκεντρωτικές αποστολές (από την Αθήνα), με μικρότερο ταχυδρομικό κόστος.

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Stamps & Flags, card showing a girl with Large Hermes Head stamp & Greek flag

item number: 5cd65e19bf047450656be057
SKU number: 1195-65th

START PRICE  7.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
7.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 7.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 0h 29m

PAYMENTS
  •    
  • Cash on pickup (Athens, Greece)


LOCATION
Canada
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item