Γραμματόσημα: [Ελλάδα]
GRECE, κοπέλλα με σημαία, κιονόκρανο και 1λ Μεγάλης Κεφαλής Ερμή (σχέδιο Β'), χρωμολιθόγραφο 109x75mm

Item will be shipped from Greece via registered mail, usually within 3 days after your payment has cleared. For payment, PAYPAL is preferred, within Greece cash on delivery is acceptable or postal money order (please contact me regarding the COD/PMO option). Items not paid within 5 days of the auction's end or the date of immediate purchase will be considered unsold and bidder will receive negative feedback unless other arrangements have been made with me prior to your bidding. Thank you.

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Stamps & Flags, card showing a girl with Large Hermes Head stamp & Greek flag

item number: 5cd65db3bf047469686be057
SKU number: 1194-65th

START PRICE  7.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
7.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    

LOCATION
United States
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item