Γραμματόσημα:
[Ελλάδα] LA POSTE EN GRECE με 20λ Μεγάλο Κεφάλι, 25λ Μικρό Κεφάλι, 10λ Ολυμπιακό & 3λ Ιπταμένου και φουστανελοφόρο Ταχυδρόμο που επιδίδει επιστολή, χρωμολιθόγραφο διαφημιστικό της Φαρμακευτικής "Robin", 70x106mm, R & G - reverse thinned

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Chromo card showing the Post in Greece, Costumes and various & Olympic stamps (in French)

item number: 5cb17177bf0474fb7c35dcd5
SKU number: 6712-19

START PRICE  10.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
10.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item