Γραμματόσημα:
[Ελλάδα] DIE POST IN GRIECHENLAND με 1λ, 3λ, 5λ, 10λ Ολυμπιακά 1906 και φουστανελοφόρο Ταχυδρόμο που επιδίδει επιστολή, χρωμολιθόγραφο διαφημιστικό του "Amil Uhlmann, Geröstete Kaffee's Kolonialwaren Brot", 69x106mm, R & VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Chromo card showing the Post in Greece, Costumes and Olympic stamps (in German)

item number: 5cb170a3bf0474ec7c35dcd5
SKU number: 6712-14

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 18.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 7h 17m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer (Alpha Bank), Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item