ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμος Εταιρία, τίτλος μιας Ιδρυτικής μετοχής (εταιρικό κεφάλαιο δρχ. 10.000.000), με απεικόνιση του Ποσειδώνα, Αθήνα 18 Ιουλίου 1909 [Βασιλικό Διάταγμα 5.7.1908], με 13 τοκομερίδια, εκτύπωση Β. Παπαχρυσάνθου. Υπογραφές Ν. Τσούχλος και Λ.Α. Εμπειρίκος, RR & VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1909, title of 1 founder's share of the National Steamship Company

item number: 5cb0d7cbbf0474f25c35dcd5
SKU number: 6718-2

START PRICE  60.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
60.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item