Γεώργιος Β': Ο Βασιλεύς των Ελλήνων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ο συμφιλιωτής (sepia), R & F

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Picture postcard, Royalty, King George II, the conciliator

item number: 5caf984fbf0474cd72021222
SKU number: 6786-32

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 15.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
14d 15h 29m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item