Αττική, Αθήνα (Athens):
ΛOΓOKPIΣIA AΘHNΩN 220 blue and handwritten 10.2.41, free of charge military cover from ΑΘΗΝΑΙ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 8.ΙΙ.41 (Athens) sent to Έμπεδον Λαρίσης, with ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΦΙΞΙΣ 20.ΙΙ.41 (Larissa), G -cover faults

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece 1941, free of charge cover with Hellenic Censorship of Athens sent to Larissa

item number: 5c838abfbf0474a051a905d0
SKU number: 2629-54th

START PRICE  6.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
6.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item