Ιστορικές 1912-13, Βαλκανικοί Πόλεμοι:
Αθήνα - Πειραιάς, Υποδοχή Κωνσταντίνου στον Πειραιά [ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και οι Πρίγκιπες], 88x119mm, (Ρωμαΐδης), Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Balkan Wars 1912, Reception of Crown Prince Constantin in Piraeus

item number: 5c693283bf04744a50468ae5
SKU number: 3529-26

START PRICE  24.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
24.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 24.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 3h 6m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item