Ιστορικές 1912-13, Βαλκανικοί Πόλεμοι:
Βασιλικές [στη μία ο Γεώργιος με την Όλγα και τον Κωνσταντίνο, στην άλλη ο Πρίγκιπας Χριστόφορος;], 2 φωτογραφίες, 87x102mm & 101x66mm, (Ρωμαΐδης), Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Balkan Wars 1912, Kings, Queens and Princes

item number: 5c693172bf04749954468ac7
SKU number: 3529-30

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 18.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 5h 41m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item