Αρχαία Τέχνη:
En Grèce [Διακοσμητική τέχνη στην Ελλάδα], στη σειρά L'art chez les differents peuples, χρωμολιθόγραφη διαφημιστική 110x70mm, "Liebig"

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Chromo card showing Ancient Art

item number: 5c66709abf0474bb039ca1b4
SKU number: 3881-1

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
8d 0h 30m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item