Βασιλικές - World's Sovereigns:
Georges 1er, 1845-1863, Royaume de Grèce, Depart de l'Armée Grecque d'Athènes 1897 [Γεώργιος Α' Βασίλειο της Ελλάδος, Αναχώρηση του Ελληνικού Στρατού για τον ατυχή πόλεμο του 1897], χρωμολιθόγραφη 105x71mm, R & F

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Chromo card showing King George I and the departure of the Army for the 1897 Greek-Turkish War

item number: 5c666a96bf0474417e9ca1b4
SKU number: 1227-385

START PRICE  30.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
30.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 30.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
9d 23h 56m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item