Χάρτινος κενός φάκελλος "ΠΟΥΔΡΑ ΑΓΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" [pure Face-Powder of Zante, empty envelope], 100x108mm, RRR

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 5.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Ionian Islands, package for face-powder of Zante

item number: 5c5fbae0bf04749a048147cb
SKU number: 1968-63

START PRICE  20.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
20.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item