Ιστορικές 1912-13, Βαλκανικοί Πόλεμοι: Βόρειος Ήπειρος, Αργυρόκαστρο, 4 φωτογραφίες (Κάτοικοι του Αργυροκάστρου διασκεδάζοντες, και 3 απόψεις), 80x110mm, (Ρωμαΐδης), Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 8.00

World 8.00

TITLE
Greece Albania North Epirus Gjirokastër, 4 old photos during the occupation of Argyrokastro (Balkan Wars)

item number: 5c5e9bc1bf0474fe368147c9
SKU number: 3529-8

START PRICE  150.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
150.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 150.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 1h 5m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item