ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΛΑΧΑΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μηχανοποιείον - Χυτήριον - Λεβητοποιείον - Μηχανικόν Ξυλουργείον

Αθήναι 17 Φεβρουαρίου 1915

Product questions

We ship by registered mail.
We can ship by regular mail at your own risk (you pay € 2,50 less).


Domestic 5.00

EU 7.00

US 8.70

World 8.70

TITLE
Greece 1915: Beautiful illustrated invoice of the Printing House VLACHANIS PETROPOULOS (construction workshops)

item number: 5c580574bf04742c722d650c
SKU number: 64-107

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Cash on pickup, Bank Transfer


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item