ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δάνειον 1928 6%, δρχ 1.650.000.000 εις τραπεζικά γραμμάτια προς αποζημίωσιν των εξ ανταλλαγής προσφύγων. Τίτλος 50 ομολογιών δρχ. 1000 εκάστη, αχρησιμοποίητο χωρίς αρίθμηση, Αθήνα 29.1.1932, με όλα τα τοκομερίδια, RR & Sup

Από το αρχείο των τυπογραφείων “Bradbury, Wilkinson & Co”, με σφραγίδες “SPECIMEN

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.10

EU 8.40

US 9.20

World 9.20

TITLE
Greece 1928/1932, Loan of the National Bank, specimen without serial number

item number: 5c3930b2bf0474641b63b916
SKU number: 3175-237

START PRICE  125.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
125.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 125.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
9d 22h 21m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item