ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ της υπό την υψ. προστασίαν της Α.Μ. του Βασιλέως ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 1947 υπέρ των Οικογενειών των Μαχόμενων / ταχυδρομίζοντες το παρόν ενισχύετε τους μαχόμενους (έγχρωμο σκίτσο, εκδ. Τέρπανδρος"), αχρησιμοποίητο, R & VF-Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece 1947 Civil War, postcard, the Great Music Festival at Stadium for the combatants' families

item number: 5c37b90abf047495356a2c92
SKU number: 6340-79

START PRICE  15.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
15.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item