Το αριστοκρατικό ζεύγος Μ. & Α. Αυγερινού (М. и А. Авгерино), του Φωτογραφείου Фотографъ Б. П. МИШЕНКО, Тифлисъ / Photographie de B.P. Michenko, scarce & VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Georgia 19th C., old photo showing a the couple Avgerinos (Tiflis / hellenism), by Michenko

item number: 5c339648bf0474f93d777242
SKU number: 5728-287

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item