1931, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 1931, απόδειξη 50δρχ, με κόκκινη σφραγίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήναι 27 Οκτωβρίου 1931. Ποσό και ημέρα χειρόγραφες, scarce & Sup

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece 1931, early Fundraising Receipt for the Hellenic Red Cross (50 drachmas)

item number: 5c2646d7bf0474f835a5cb6c
SKU number: 4035-140

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item