ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος Αθαν. (σύνταξη & επιμέλεια), ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, τόμος τιμητικός επί τη 150ετηρίδι της Επαναστάσεως του 1821, με ευρετήριο, σελ. 480, Αθήναι 1971. Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας εκ των Συλλογών Γιάννη Βλαχογιάννη, VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.50

EU 11.20

US 15.00

World 15.00

TITLE
Greece, book, ATHENIAN ARCHIVE during the Revolution of 1821 (1971)

item number: 5c211463bf0474205a46b4d8
SKU number: 3454-4

START PRICE  30.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
30.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item