ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Γεώργιος ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ κατά τους προτέρους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιόπιστους ειδήσεις, με τσιγκογραφία του Κ.Ν. Ορφανουδάκη, έκδοσις Β', σελ. 152 με κατάλογο συνδρομητών, Αθήναι 1882, δαπάναις Νικήτα Γ. Πάσσαρη, Sup -άκοπο

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.50

EU 11.20

US 15.00

World 15.00

TITLE
Greece, book, George KARAISKAKIS, by K. Paparrigopoulos (1882)

item number: 5c20ff4bbf0474375d46b4d6
SKU number: 3556-3

START PRICE  29.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
29.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item