ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Limited ΠΑΤΡΑΙ, Ομολογία δρ. 20.000 επί ετησίω τόκω [3½] ταις %, εκτ. Waterlow & Sons, εν Πάτραις [12 Νοεμβρίου 1913] με ζεύγος χαρτοσήμων 10δρχ

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.10

EU 8.40

US 9.20

World 9.20

TITLE
Greece 1913, Loan of the Ionian Bank, Patras branch (20.000 drachmas)

item number: 5bde91d9bf0474b058594d78
SKU number: 1592-10

START PRICE  25.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
25.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item