100 ΧΡΟΝΙΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία
Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου - 09 Οκτωβρίου 2018 / World Postal Day - 09 October 2018

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece ΕΛΤΑ, Picture postcard issued for the World Postal day by the Hellenic Posts

item number: 5bddcfd8bf0474df28594d78
SKU number: World Postal Day

Quantity of 9 available
PRICE
2.00 Euro

TIME LEFT
234d 8h 57m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item