1898 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δάνειον εις χρυσόν ηγγυημένον 2½%, τη κοινή εγγυήσει της Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας και Ρωσσίας. Ομολογία ανώνυμος 2.500 δραχμών, εκτ. Ch. Crabbe, Αθήνα 28.3/9.4.1898

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.10

EU 8.40

US 9.20

World 9.20

TITLE
Greece 1898, Loan of the Kingdom of Greece (guaranteed by France, Great Britain & Russia)

item number: 5bdd671fbf0474e60d594d78
SKU number: 1330-75th

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 15.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 19h 45m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item