Καραϊσκάκη Σίτσα., Ο Γυιός της Καλόγρηας, Ιστορικό Ρομάντζο, Α' & Β' τόμος, Αθήναι 1939, εκδ. Εστίας (Ι.Δ. Κολλάρου & Σίας), σελ. 272+228, άκοπο, VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.50

EU 11.20

US 15.00

World 15.00

TITLE
Greece 1939, book Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ (Karaïskakis, historical romance)

item number: 5bd91d7abf04749e7f7b23c6
SKU number: 3266-2

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item