Αθήνα 1939: Ελληνική Εταιρία Εμπορίου & Μεταφορών ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γαιανθραποθηκαι Αθηνών, Αλκμήνης 5, Τηλέφ. 593.425, VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Athens 1939, Printed Invoice ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Hellenic Company od Commerce and trading

item number: 5bc5664dbf04746a5454db40
SKU number: 4509-37

START PRICE  7.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
7.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 7.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 14h 28m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item