Τεύχος 174 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (22.09.1922) με την Επιστολή της Α.Μ. του Βασιλέως προς τον Πρωθυπουργόν κ. Ν. Τριανταφυλλάκον, το Διάγγελμα της Α.Μ. του Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Απόφασιν της Επαναστάσεως (στο 2ο άρθρο αποφασίζεται ότι Οι Μουσουλμάνοι Μακεδονίας και Θράκης θα αποτελέσωσι κατά τας προσεχείς εκλογάς ιδιαιτέρους εκλογικούς Συλλόγους, δικαιούμενοι να αναδείξωσιν εν όλω δέκα εννέα αντιπροσώπους εν τω Κοινοβουλίω, κλπ), R & G -λερωμένο στις δεξιά γωνίες και επιδιόρθωση της κάτω αριστερής

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1922, King Constantine's abdication letter in the Government Gazette (Nr 174, Athens 22-9-1922)

item number: 5bc32c92bf0474182f2baf1f
SKU number: 6605-31

START PRICE  25.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
25.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item