1952 “Η Ημέρα του Στρατιώτου”, Έρανος υπέρ της Φανέλλας του Στρατιώτου υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης (εμφύλιος), Δρχ. 5.000, under the protection of the Queen (civil war), printed by ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Fundraising coupon for the Flannel of the Soldier, 1952

item number: 5b9b87bdbf0474513e5343ee
SKU number: 6605-45

START PRICE  4.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
4.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item