Βεβαίωση εγκατάλειψης κλήρου, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΗΜΝΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΛΕΡΩΝ και κυκλική ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΛΕΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, εν Λέροις τη 12.Μαΐου 1933

Βεβαίωση ότι ο Χριστινάκης Γεώργιος εγκατέλειψεν μετά της οικογενείας του τον κλήρον αυτού κατά το έτος 1929.

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Lemnos 1933, document handstamped with 2 different ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΛΕΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

item number: 5b935f9abf04744e2875bdeb
SKU number: 99-4197

START PRICE  9.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
9.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 9.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
9d 2h 39m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item