Άποψη του μνημείου του Vittorio Emanuele ΙΙ στη Ρώμη. Γραμμένη carte postale με στοιχεία παραλήπτη. Άριστη κατάσταση. Ed. Ris. Coop. 125. Διαστάσεις: 14 εκ. x 9 εκ.

Product questions

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τα έξοδα βαραίνουν τον αγοραστή.


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Roma - Monumento a Vittorio Emanuele ΙΙ

item number: 5b6ca2b7bf04747c44c819be
SKU number:

START PRICE  10.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
10.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item