Άποψη της Κωνσταντινούπολης από το Βόσπορο. Πολύ καλή κατάσταση. Άγραφη carte postale. Διαστάσεις: 13,7 εκ. x 9 εκ.

Product questions

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τα έξοδα βαραίνουν τον αγοραστή.


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Constantinople - Palais du Dolma - Bagtche - Bosphore

item number: 5b6c9a66bf0474c44bc819be
SKU number:

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item