Άποψη της νήσου Πριγκήπου. Σταλμένη carte postale με στοιχεία παραλήπτη, σφραγίδες ταχυδρομείου και γραμματόσημο εποχής. Πολύ καλή κατάσταση. Editeurs Galata 588. Διαστάσεις: 13,7 εκ. x 8,8 εκ.

Product questions

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τα έξοδα βαραίνουν τον αγοραστή.


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Constantinople - Vue generale de Prinkipo

item number: 5b6c94b4bf0474c44bc819bc
SKU number:

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item