Εικόνα από γειτονιά της πόλης Βερντέν μετά από βομβαρδισμό. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μάχη του Βερντέν (Verdun). Levy Fils & Cie. No 324. Άγραφη carte postale. Άριστη κατάσταση. Διαστάσεις: 14 εκ. x 8,7 εκ.

Product questions

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Βερντέν - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Βομβαρδισμοί

item number: 5b6b623ebf04748473f18a9f
SKU number:

START PRICE  10.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
10.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 10.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
23d 4h 22m

PAYMENTS
  •    
  •    

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item